Op 10 mei 2019 hebben alle kinderen die het typediploma hebben gehaald dit diploma in ontvangst mogen nemen tijdens een feestelijke uitreiking in De Koutershof te Rijsbergen. Wij willen iedereen van harte feliciteren met de mooie resultaten.

Ik wil graag Conny Martens, Irma Snepvangers, Caroline Brouwers, Annemiek van Oers en Josee Veenendaal hartelijk bedanken! Vanaf nu kan iedereen zich weer aanmelden voor de nieuwe cursussen, online of klassikaal.